سرور مجازی

CPX11
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2vCore(s)
 • حجم درایو 40 گیگابایت
 • نوع درایو پرسرعت NVMe نسل 4
 • ترافیک 10 ترابایت
 • پورت اتصال 1 گیگابیت
 • IP اختصاصی دارد
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • دیتاسنتر Hetzner/OVH
CPX22
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2vCore(s)
 • حجم درایو 40 گیگابایت
 • نوع درایو پرسرعت NVMe نسل 4
 • ترافیک 10 ترابایت
 • پورت اتصال 1 گیگابیت
 • IP اختصاصی دارد
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • دیتاسنتر Hetzner/OVH
CPX33
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 3vCore(s)
 • حجم درایو 80 گیگابایت
 • نوع درایو پرسرعت NVMe نسل 4
 • ترافیک 10 ترابایت
 • پورت اتصال 1 گیگابیت
 • IP اختصاصی دارد
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • دیتاسنتر Hetzner/OVH
CPX44
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 4vCore(s)
 • حجم درایو 160 گیگابایت
 • نوع درایو پرسرعت NVMe نسل 4
 • ترافیک 10 ترابایت
 • پورت اتصال 1 گیگابیت
 • IP اختصاصی دارد
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • دیتاسنتر Hetzner/OVH
CPX55
 • رم 16 گیگابایت
 • پردازنده 8vCore(s)
 • حجم درایو 240 گیگابایت
 • نوع درایو پرسرعت NVMe نسل 4
 • ترافیک 10 ترابایت
 • پورت اتصال 1 گیگابیت
 • IP اختصاصی دارد
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • دیتاسنتر Hetzner/OVH