طراحی پورتال و وب‌سایت

طراحی وب سایت - بسته رشد

کلیه امکانات بسته رشد
میزبانی وب اشتراکی
تعداد 1 پست الکترونیک
ثبت دامنه ir.
سئو استاندارد (On-page SEO)
پشتیبانی سایت تا پایان دوره
تهیه 5 نسخه بکاپ در ماه

طراحی وب سایت - بسته پایه - استاندارد

کلیه امکانات بسته پایه (استاندارد)
میزبانی وب ابری
تعداد 3 پست الکترونیک
ثبت دامنه com. و ir.
سئو استاندارد (On-page SEO)
پشتیبانی سایت تا پایان دوره
تهیه 10 نسخه بکاپ در ماه

طراحی وب سایت - بسته ویژه

کلیه امکانات بسته ویژه
میزبانی وب ابری
تعداد 5 پست الکترونیک
ثبت دامنه com. و ir.
سئو استاندارد (On-page SEO)
پشتیبانی سایت تا پایان دوره
تهیه 15 نسخه بکاپ در ماه

طراحی فروشگاه اینترنتی

کلیه امکانات پلن استاندارد (نسخه فروشگاهی)
میزبانی وب ابری
تعداد ۳ پست الکترونیک
ثبت دامنه com. و ir.
سئو استاندارد (On-page SEO)
پشتیبانی فروشگاه تا پایان دوره
تهیه ۳۰ نسخه بکاپ در ماه